Accountancy

Het cijferwerk

Cijfers, daar heb je toch een accountant voor? Ja, dat klopt. Maar bij Heine & Van Oosten doen we meer. De cijfers vormen een leidraad om verder te praten en u te adviseren. Cijfers zijn eigenlijk onze woorden of beelden. Het inzicht in uw bedrijf.

Wij helpen u de juiste beslissing nemen

Het belangrijkste werk dat een accountant doet, is het controleren van de cijfers, samenstellen van de jaarrekening en het opstellen van een jaarverslag. Als ondernemer bent u verplicht die jaarcijfers aan te leveren. Onder andere bij de belastingdienst. Maar we doen meer! Wij stellen ook begrotingen op, maken liquiditeitsprognoses en verzorgen financieringsaanvragen.

Als er een kans zich voordoet

Regelmatig sparren we met onze relaties. Of dat nu gaat over een (nieuw) bedrijf opstarten, een bedrijf overnemen, de bedrijfsopvolging of investeringsvraagstukken. Als we de cijfers kennen, kunnen we op basis van feiten een advies geven.

Ons werk blijft mensenwerk. Daarom maken wij ook werk van onze mensen.

Neem contact op