Diensten

Een financieel gezonde onderneming. Dat is ons doel en daarbij ondersteunen we ondernemers waar mogelijk.

MEER DAN CIJFERS

Samenwerken en vertrouwen, dat is de basis van onze relatie. Wederzijds vertrouwen, omdat u als ondernemer persoonlijke informatie en bedrijfsgegevens op tafel legt en dat wij weten dat dit volledig en correct is. Hiervoor is een goede klik met elkaar van groot belang. Dan kunnen we samen werken aan de beste financiële situatie voor uzelf en uw bedrijf.

Accountancy

• Jaarrekeningen
• Begrotingen
• Liquiditeitsprognoses
• Financieringsaanvragen

Lees meer
Salaris administratie

• Loonstroken
• Loonheffingen
• Vakantiegeld
• CAO

Lees meer
Financiële administratie

• In- & verkoopfacturen
• Bank & kas
• Periodieke overzichten
• Online boekhouding

Lees meer
Advisering

• Fiscaal advies
• Financiële planning & Estate planning
• Overnames, fusies & opvolging
• Investeringen & waarderingen

Lees meer

Hoe zit het met de toekomst?

Dagelijks neem je als ondernemer beslissingen. Vaktechnisch, financieel of over personeel. Alles om uw bedrijf te laten draaien.

Maar hoe zit het met de toekomst? Wanneer zou u met pensioen willen of kunnen? Wie neemt uw bedrijf over? Hoe aansprakelijk bent u als ondernemer? Allemaal complexe onderwerpen waar wij u graag in adviseren.

Ons werk blijft mensenwerk. Daarom maken wij ook werk van onze mensen.

Neem contact op